Nagelstudio JoNails     

 

           

Bij Nagelstudio JoNails kunt u niet pinnen.


Algemene voorwaarden:

 

 

 

 

Nagelstudio JoNails werkt  met behandelingen  uitsluitend op afspraak.

 

De tijd die voor uw behandeling nodig is, is dan ook voor u gereserveerd.

 

Afspraken worden telefonisch  gemaakt en deze zijn bindend.

 

Afspraken kunnen niet gemaakt of geannuleerd worden per mail, sms, whats app, facebook e.a.

 

Mocht u  een afspraak toch niet door kunnen laten gaan, verwacht ik 24 uur voor deze afspraak een Telefonische annulering .

 

Indien de niet nagekomen  afspraak  niet geannuleerd is wordt er 100% van uw geplande behandeling in rekening gebracht.

 

Mocht u op uw gemaakte afspraak tot 15 minuten te laat zijn kan deze nog uitgevoerd worden, daarna zal de afspraak komen te vervallen en wordt er 100% van uw geplande behandeling in rekening gebracht en wordt er een andere afspraak gemaakt.


Afsprakenkaart:


U krijgt van Nagelstudio JoNails een afsprakenkaart mee voor uw volgende behandeling. Deze door mijzelf geschreven en kloppend met mijn agenda.

Neemt u deze afsprakenkaart iedere keer weer mee.

Discussie is uitgesloten als u zelf de ingevoerde gegevens betreft uw behandeling in uw mobiele agenda of kalender zet en komt zonder uw persoonsgebonden afsprakenkaart en deze niet blijkt te kloppen.  Mocht hierdoor de afspraak niet door kunnen gaan wordt het totale bedrag van uw behandeling in rekening gebracht.

Mocht de afspraak op uw kaart niet kloppen met mijn agenda en deze is door mijzelf geschreven,  dan zal naar een passende oplossing gezocht worden.


Speciale aandacht:

 

Behandelingen voor Speciale Feestdagen en Zomer Vakantie dient  1 week van te voren geannuleerd te worden. Dit i.v.m. de extra drukke tijd en de gewilde plek voor Feestdagen en Vakantie. Mocht u toch uw plek kort ervoor annuleren ook door onvoorziene omstandigheden wordt  100 % van uw totale behandeling in rekening gebracht

Deze vaak gewilde plek is in deze korte tijd niet meer op te vullen omdat daar voor al vele klanten teleurgesteld zijn met de volle agenda.

Tevens is er met speciale gelegenheden en met Kerst voor u iets leuks of door middel van een attentie georganiseerd.

Verschuiven is in deze tijd dan ook niet mogelijk.

Houd er rekening mee dat de plek die u heeft gereserveerd voor deze bovengenoemde dagen een gouden plek is.Op al uw behandelingen geef  ik 1 week garantie mits de geadviseerde verzorging en gebruik in acht wordt genomen en u deze binnen uw garantie week meld.

 

De garantie vervalt indien:

 

U door een andere studio de nagels heeft laten onderhouden.

U met chemische middelen heeft gewerkt zonder bescherming van handschoenen te dragen.

U andere producten heeft gebruikt voor de  verzorging van uw kunst nagels, dan door Nagelstudio JoNails is geadviseerd.

U opzettelijk uw kunst nagel heeft afgebeten, gebroken of afgetrokken.

U de geadviseerde lengte kunst nagel niet in acht neemt en deze langer wilt.

U jonger dan 18 jaar bent.

 

 

 

U kiest zelf voor  evt,  een kunstproduct door middel van b.v. Acryl nagels, of Shellac.

Er kan altijd een afstoting een allergische reactie of een nooit eerder zichtbaar geweest eczeem ontstaan.

Het laten plaatsen van kunst nagels is dan ook geheel op eigen risico en is Nagelstudio JoNails niet aansprakelijk voor evt,  ziektes/ infecties  e.a. van de natuurlijke nagel.

 

Nagelstudio JoNails zal met de grootste zorg en vakkundigheid uw nagels en handen behandelen en kunt u ten alle tijden verwachten dat er alles aan gedaan wordt  door beschadiging, schimmels en infecties te voorkomen.

 

Deze e.a. aandoeningen waarbij u een dokter heeft geraadpleegd  of  medicijngebruik zijn niet

bij Nagelstudio JoNails in rekening te brengen.

 

Belt u, als u iets niet vertrouwt altijd eerst met Nagelstudio JoNails zodat ik u kan

adviseren over uw bij mij gedane behandeling.

 

 

Meld altijd bij Nagelstudio JoNails uw medicijngebruik, zwangerschap en eventuele aandoeningen zodat ik u kan adviseren of  soms zelfs moet af raden om kunst nagels te plaatsen.

 

 

 

 

Bij  Nagelstudio  JoNails kunt u niet pinnen.

 

Bij niet voldoende contant geld voor uw behandeling verwacht ik het diezelfde dag nog te ontvangen.

 

Mocht u hiervan in gebreke blijven zal dit bij een volgende behandeling betaald moeten worden en zal er over dit bedrag 5% extra berekend worden.

 Behandelingen dienen 24 uur telefonisch geannuleerd te worden.

Blijft u hiervan in gebreke dan zal het totale bedrag van uw geplande behandeling in rekening gebracht worden. Deze dient u dezelfde dag nog contant te betalen.Heeft u een bedrag niet betaald en ziet u verder af van behandelingen bij Nagelstudio JoNails, dan zal er een incasso bureau worden ingeschakeld.

 


Aansprakelijkheid:


Nagelstudio JoNails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

 

Nagelstudio JoNails is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

 

Nagelstudio JoNails heeft het recht om van u schadevergoeding te eisen indien u meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

 

Diefstal bij Nagelstudio JoNails wordt altijd gemeld bij de Politie.

 

 

 

 

Kinderen :

 

Nagelstudio Jonails is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.

Komt u toch een bezoek brengen met uw kinderen onder de 12 jaar,  dient er een andere afspraak gemaakt te worden en wordt het totale bedrag van uw geplande behandeling in rekening gebracht.

 


Mobiele Telefoons:


Mobiele telefoons zijn toegestaan bij Nagelstudio JoNails, lange gesprekken daarentegen niet.

Haal voor uw behandeling uw mobiele telefoon uit de tas.

 

 

 

 

Klacht

 

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of producten van Nagelstudio JoNails meld u dit binnen 5 werkdagen.

Mocht uw klacht gegrond zijn zal Nagelstudio Jonails uw behandeling opnieuw verrichten of uw niet goede, gekochte product vergoeden.


 

Na herhaaldelijke waarschuwingen van onbehoorlijk gedrag, heeft Nagelstudio JoNails het recht u de toegang te weigeren of  u te verzoeken de salon te verlaten.

 

 

Nagelstudio JoNails is lid bij Het Nagelgilde .....Nederlandse Vereniging van Nagelstylisten.Openingstijden en verwachtingen.:


Maandag    9.00 uur t/m 18.00 uur.

Dinsdag      9.00 uur t/m 18.00 uur. 

Woensdag   9.00 uur t.m 17.00 uur.  19.00 uur t/m 21.30 uur. 

Donderdag 9.00 uur t/m 18.00 uur. 

Vrijdag            Gesloten


Houd u rekening met deze openingstijden. 

Het komt nog al eens voor dat onder de klandizie veel wisselingen zijn betreft baan, vrije dag, zieke kinderen, ziekenhuisbezoek e.a. waardoor u de afspraak moet annuleren of wijzigen. U wenst alsnog in die zelfde week geholpen te worden omdat u een feest heeft in het weekend of op vakantie gaat e.a. 

Vaak wordt van mij verwacht mij in alle bochten te wringen omdat u niet kunt  en de gesloten dag van Nagelstudio JoNails maar te verplaatsen  naar een andere dag of zelfs helemaal niet te sluiten.

Helaas is niet alle klandizie hierin te voorzien omdat de agenda dan echt vol is en u dan zult moeten uitwijken naar  1 of 2  weken later.

Dreigementen omdat ik u niet kan behandelen worden niet getolereerd en wordt u verzocht elders uw nagels te laten doen. 

Respecteer mijn NEE.Ook de apps in het weekend zullen niet beantwoord worden. Deze krijgt u op de maandag.

Telefonisch is Nagelstudio te bereiken van maandag tot vrijdag van 8.00 uur t/m 22.00 uur s'avonds.

 

 

 

 

 

Er zijn natuurlijk altijd ernstige onvoorziene omstandigheden en dan zal er altijd naar een passende oplossing gezocht worden.